Uzroci tačkastog krvarenja između menstruacija

Šta je tačkasto krvarenje (spotting, krvave mrlje, krvave fleke)? Ono se definiše kao lakše vaginalno krvarenje koje se dešava izvan … Continue reading Uzroci tačkastog krvarenja između menstruacija