fbpx

Dr Aleksandar Boljević

Rođen je u Podgorici, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Prištini. Na istom fakultetu završio je magistarske studije i dobio akademsko zvanje Magistar medicinskih nauka.

Na Medicinskom fakultetu u Podgorici je bio angažovan kao asistent na predmetu Fiziologija. Specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva završio u Beogradu. Radi u JZU Dom Zdravlja – Podgorica kao specijalista ginekologije i akušerstva. Angažovan u nastavi na Fakultetu za fizičku kulturu u Nikšiću i u Medicinskoj školi u Podgorici.

Od strane ambasade Njemačke u Podgorici izabran za ljekara od povjerenja za brigu o zdravlju njihovih građana u Crnoj Gori. Aktivno se služi engleskim jezikom. Učesnik je više međunarodnih kongresa.

Ordinira u ordinaciji Cenex Medical.