fbpx

Dr Nataša Tomašević

Završila gimnaziju u Podgorici 1987 god. Diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1995. god.

Odradila staž u Zemunskoj bolnici i Domu Zdravlja Zemun jun 1995 – jun 1996.
Položila Državni ispit kod Ministarstva zdravlja 1996 . Kao specijalizant radila četiri godine u KBC ‘Dr Dragiša Mišović’, Milana tepica 1 i Univerzitetskoj Klinici / GAK Višegradska.

Juna 2001 dobila zvanje specijaliste ginekologije i akušerstva.

Dodatna obuka: kurs engleskog jezika i kurs kolposkopije

Sertifikat o poznavanju UZ dijagnostike, protokola stimulacije embriotransfera, ‘puick up’ procedure kod žena podvrgnutih vantjelesnoj oplodnji i ovum donatorki (dr Krinos M. Trokoudes M.D.,F.R.C.P (Canada USA) Direktor Pedieos IVF Centra Nikozija.

Sertifikat o poznavanju laparaskopske hirurgije, histeroskopske hirurgije i TVT operacij kod stress incontinencije Dr Charlios Kymizis M.D.FRCOG akušer ginekolog Direktor Apollonio Private hospital Nikozija Kipar.