fbpx

Dr Saša Ljuština

AKADEMSKA DOSTIGNUĆA:

2017 Primarijus – Ministarstvo zdravlja, Republika Srbija
1999/2004 Specijalista ginekologije i akušerstva – Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
1991/1998 Doktor medicine, prosek ocena 9.58 (devet pedeset osam) – Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

POSTDIPLOMSKA EDUKACIJA:

• 1999/2002 Magistar medicinskih nauka, magistarskateza: “Protein C u visokorizičnim trudnoćama”.
• Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

STRUČNO USAVRŠAVANJE:

• 2018 Kozmetska ginekologija za uroginekologe-radionica, 43.godišnji sastanak
• Internacionalne Uroginekološke Asocijacije,Beč, Austrija
• 2018 Korekcija prolapsa karličnih organa-hirurška radionica, Prag, Republika Češka
• 2018 „ClinicalObservership“, Odeljenje ginekologije i obstetricije, Medicinski Univerzitet Beč, Austrija
• 2014 Internacionalna Uroginekološka Asocijacija (IUGA)-„Exchange program“
• 2013 Hirurška radionica kompleksne uro-genitalne rekonstruktivne hirurgije u odraslih, Beograd, Srbija
• 2011 Ian Donald internacionalna škola medicinskog ultrazvuka
• 2011 Bazični kurs endoskopske hirurgije u ginekologiji, Beograd, Srbija
• 2004 Jugoslovenska škola patologije cerviksa, vagine, vulve i kolposkopija
• 2004 Srpsko udruženje za ultrazvuk u ginekologiji i obstetriciji

PROFESIONALNO ISKUSTVO:

• 2000 i dalje Specijalista ginekologije i akušerstva, Klinika za ginekologiju i akušerstvo, Klinički centar Srbije

ČLANSTVO U PROFESIONALNIM ASOCIJACIJAMA:

• Predsednik i osnivač Srpske UroginekološkeAsocijacije (SUGA)
• Član Internacionalne Uroginekološke Asocijacije (IUGA)
• ČlanUdruženja za kolposkopiju i cervikalnu patologiju Srbije
• Član Udruženja ginekologa i obstetričara Srbije, Crne Gore i Republike Srpske
• Član Srpskog Lekarskog društva